Innlegg:

Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023

På grunn av ledningsbrudd på Bømlahamnvegen , blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts