Innlegg:

Kva syns du om BVA?

Me i BVA ønskjer å lytte til kundane våre, slik at me kan gjere ein best mogleg jobb. Dine meiningar er viktige for oss!

Me håpar du vil ta deg tid til å svare på nokre spørsmål.

Undersøkinga tek mellom 2 og 4 minuttar. Du finn den her: bva.no/kundeundersoking

På førehand takk!

Mvh,
BVA – Bømlo Vatn og Avløp.

Related Posts