Innlegg:

Kokevarsel – Espevær – Opphører frå 6. august 2023

Oppdatering 06.08.2023: Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Oppdatering 04.08.2023: Kokevarsel sendt ut tidlegare gjeld framleis til opphørsmelding blir sendt ut.

På grunn av bakterier i drikkevatnet på Espevær må vatnet kokes til ny melding blir sendt! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts