Innlegg:

Beskytt drikkevatnet ditt!

Reint vatn i springen er ingen selvfølge! I anledning Verdas vassdag 22. mars vil me minne om viktigheten av å beskytte drikkevasskildene i vår kommune mot forureiningar.

Verdas vassdag

Torsdag 22. mars markere FN Verdas vassdag over hele verden. Temaet for Verdas vassdag i 2018 er «Nature for water». I følge FN mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevassforsyning. Det er store utfordringer med både for lite vatn og forureina vatn. FN ønsker at verdenssamfunnet skal ta disse utfordringane på alvor og i større grad ta i bruk naturens eigne muligheter til å rense vatn og magasinere vatn.

Kva veit innbyggarane om vatnet sitt?
I ein innbyggarundersøking utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, svarer 97 prosent at dei drikker vatnet frå springen. 7 av 10 seier at dei veit kva vasskjelde som drikkevatnet deira kommer frå.

Mange er bekymret for at vatnet i naturen er forureina. Nesten halvparten frykter smittestoffer, mens 40 prosent er redde for miljøgifter og 20 prosent bekymrer seg for at vatnet skal inneholde mikroplast. Dei fleste er imidlertid trygge på at det reinsa vatnet dei får i springen er av god kvalitet, men om lag 15 prosent av innbyggerne svarer at dei også er bekymra for at det kan være skadelige stoffer i springvatnet. Omtrent like mange oppgir å være bekymra for kvaliteten på flaskevatnet som dei kjøper i butikken.

Godt springvatn hos oss

Dei aller fleste innbyggere som får offentlig vassforsyning fra BVA, har tilgang til rikelig med vatn av god kvalitet året rundt. Vassbehandlinga skal sikre at vatnet i springen er trygt og godt.

Me har alle eit felles ansvar for å ta vare på dei viktige vasskildene våre, når me ferdes i naturen generelt og når me er i nærheten av drikkevasskildene spesielt. Det er faktisk enkelt å la være å forureine, og da bidrar du samtidig til at det fortsatt er godt vatn i springen.

God vassdag!

Related Posts