Innlegg:

Stenging Sønstabø mandag 12. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Sønstabø blir vatnet stengt, mandag 12. juli 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklager ulempene dette medfører!

Related Posts