Innlegg:

Vasstenging Nordre Mæland

På grunn av lekkasje er vatnet no stengt på Nordre Mæland. Me har driftsoperatørar på staden for å rette opp i skaden. Det er berre bygningar i det skraverte området på bilete som er utan vatn. Vatnet vil vera stengt fram til skaden er utbetra.

Related Posts