Innlegg:

Vasstenging Grønås

Tysdag 7.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved austre Grønås. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.

Related Posts