Innlegg:

Vasstenging Foldrøy

Fredag 25.august vil nokre av våre abonnentar vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!

Related Posts