Innlegg:

Vasstenging Brendesæter-Bråtaneset

I samband med arbeid på leidningsnettet vil abonnentar i området Brendesæter-Bråtaneset vera utan vatn onsdag 1.februar frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.

Related Posts