Innlegg:

Vasstenging Bømlahamnvegen

Det vil bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bømlahamnvegen onsdag 1.februar. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.

Related Posts