Innlegg:

Vannmålaravlesning

Vassmålar

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar BVA i bruk SMS-varsling.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfella kor me har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem som gjer at BVA raskt kan varsle rett person knytta til eigedomar i kommunen. Me varslar eigar og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eigedomen.

Me har moglegheit til å overstyre utsendinga av SMS. Dvs. så vil me for enkelte eigedomar kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der kor me ikkje finn mobilnummer.

Ved feil.
Om du mottar ein sms som du meinar ser sendt til feil nummer, ber me deg om ikkje å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i dei offentlege register og 1881.

Løysinga fungarar ikkje som ein innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan me nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at me skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allereie er registrert). I tillegg gjer me eit siste forsøk ved å gjere oppslag på 1881.no

  1.  https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon   
    I dette felles nasjonale kontaktregisteret rår me deg til å leggje inn både mobiltelefon og e-postadresse då mange henvendingar fra det offentlege vil føregå her i framtida.
  2. https://varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter

Bedriftar må registrere nøkkelpersonar ved å gå inn på linken https://varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikkje kan hentes fra andre kanaler.

BVA vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 53 42 88 40 eller post@bva.no

 

Related Posts