Innlegg:

Vannlekkasje Svortland fredag 26. nov

På grunn av lekkasje på vassledning i Leitevegen blir vatnet stengt, fredag 26. nov. 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål ta kontakt på telefon 53 45 88 00.

Related Posts