Innlegg:

Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Mosterhamn ti. 14. mars 2023, kl 23:00 til ons.15. mars. kl. 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts