Innlegg:

Tongane 27.04.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Tongane blir vatnet stengt, on. 27. april 2022 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts