Innlegg:

Stenging Ytre Røyksund tirsdag 8. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Ytre Røyksund blir vatnet stengt, tirsdag 8. juni mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts