Innlegg:

Stenging Vorland – tirsdag 6. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Vorland blir vatnet stengt, tirsdag 6. sep. 2022 mellom kl. 08:30 og 15:00.

NB! Stenging er forlenga til kl. 1700

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts