Innlegg:

Stenging Vorland mandag 6.september

På grunn av arbeid på vassledning på Vorland blir vatnet stengt mandag 6.september mellom kl 08.30 og 17.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen på lågast uttak i huset

Related Posts