Innlegg:

Stenging Vespestad – onsdag 12. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Vespestad blir vatnet stengt, 12. juni 2024 mellom kl. 08:30 og 14:30.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts