Innlegg:

Stenging – Vespestad 11. juni 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Vespestad blir vatnet stengt, 11. juni 2024 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts