Innlegg:

Stenging tursti Vorland (Kvernavatnet)

Turstien til Kvernavatnet (deler av Kyrkjestien) vert stengd frå mandag 16. august 2021 til juni 2022.

Dette skjer på grunn av anleggsarbeid med nytt høgdebasseng og ombygging ved Vorland vassrenseanlegg.

Entreprenør er Engelsen Anlegg AS. Ved spørsmål, kontakt BVA v/Prosjekt- og driftsleiar Odd Petter Habbestad på tlf.; 41 44 99 58 eller oph@bva.no

BVA ber alle turgåarar om å respektere dette og følgje skilting/merking på staden.

Related Posts