Innlegg:

Stenging Totlandsvegen

Torsdag 27. september vil det bli utført arbeid på vassledningane i Totlandsvegen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts