Innlegg:

Stenging – Totlandsvegen 13.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Totlandsvegen blir vatnet stengt, ma. 13. juni 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts