Innlegg:

Stenging Totland

På grunn av arbeid på vassledning på Totland, blir vatnet stengt torsdag 7. februar frå kl. 0900 til kl. 1400. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 40.

Beklagar ulempene dette medfører.

Related Posts