Innlegg:

Stenging Telegrafvegen onsdag 2.juni

På grunn av arbeid på vassledningen, vert vatnet stengt i Telegrafvegen onsdag 2.juni kl.9 00 og kl.15 00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

Related Posts