Innlegg:

Stenging – Stølsvegen 05.01.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Stølsvegen blir vatnet stengt, to. 5. jan. 2023 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts