Innlegg:

Stenging – Steinsvåg 07.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Steinsvåg blir vatnet stengt, 7. september 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts