Innlegg:

Stenging Steinsbø

På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengt på Steinsbø fredag 8. februar mellom kl. 1700 og kl. 2000. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
For spørsmål. ta kontakt med vakttelefon på 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts