Innlegg:

Stenging Stavlandsneset tirsdag 2. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Stavlandsneset blir vatnet stengt, tirsdag 2. mars mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts