Innlegg:

Stenging Stavland mandag 29. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Stavlandsneset man 29. nov., mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts