Innlegg:

Stenging – Stavland 12.05.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, to. 12. mai 2022 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts