Innlegg:

Stenging Stavland 03.03.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, torsdag 3. mars 2022 mellom kl. 12:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts