Innlegg:

Stenging Spissøy tirsdag 25. februar

På grunn av arbeid på vassledning på Spissøy og Møllevik blir vatnet stengt, tirsdag 25. feb. mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts