Innlegg:

Stenging Spissøy og Møllevik 28. nov

På grunn av arbeid på vassledning på Spissøy og Møllevik blir vatnet stengt, torsdag 28. nov. 2019 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette fører med seg!

Related Posts