Innlegg:

Stenging – Sollia 24.01.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Sollia blir vatnet stengt, ti. 24. jan. 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts