Innlegg:

Stenging Smievegen fredag 14. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Smievegen blir vatnet stengt, fr. 14. jan. 2022 mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts