Innlegg:

Stenging – Skogadalen 28.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Skogadalen blir vatnet stengt, ti. 28. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts