Innlegg:

Stenging Skjenaberget søndag 21. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Skjenaberg søndag 21. nov. 2021, mellom kl. 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts