Innlegg:

Stenging Skimmeland 6. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, onsdag 6. mai mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts