Innlegg:

Stenging Skimmeland 21. april

På grunn av arbeid på vassledning på Smimmeland blir vatnet stengt, tysdag 21. april mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts