Innlegg:

Stenging Sele tirsdag 27. august

På grunn av arbeid på vassledning på Sele, blir vatnet stengt tirsdag 27. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts