Innlegg:

Stenging Sæverudsøy torsdag 27. aug

På grunn av arbeid på vassledning på Sæverudsøy blir vatnet stengt, torsdag 27. august mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts