Innlegg:

Stenging Rubbestadneset tirsdag 25. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Lyngvegen blir vatnet stengt, tirsdag 25. mai mellom kl. 13:00 og 17:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål kontakt vakttelefon 53 42 88 45.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts