Innlegg:

Stenging Rubbestadneset mandag 28. juni

 På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestadneset blir vatnet stengt, mandag 28. juni mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts