Innlegg:

Stenging Rubbestadneset 5. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Rolvsnesvegen blir vatnet stengt, on. 5. jan. 2022 mellom kl. 13:15 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts