Innlegg:

Stenging Rubbestad torsdag 20. april

På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestad blir vatnet stengt, to. 20. april 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts