Innlegg:

Stenging Rubbestad laurdag 22.02

På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestad blir vatnet stengt, laurdag 22. feb. mellom kl. 09.00 og 13.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts