Innlegg:

Stenging Rolfsnes torsdag 20.5.

På grunn av arbeid på vassledningen på Rolfsnes blir vatnet stengt, torsdag 20. mai mellom kl.09:00 og kl.13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på det lågaste uttaket i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts