Innlegg:

Stenging Raunevegen torsdag 5. nov

 På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Raunevegen torsdag 5. nov. mellom kl 08:30 og 15:00.

Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts