Innlegg:

Stenging – Ramsbråtet 01.02.2023 

 På grunn av lekkasje på ledningsnettet, vil me foreta lekkasjesøk på Ramsbråtet, on. 1. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Vatnet kan bli avstengt i korte perioder på dagtid. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts