Innlegg:

Stenging Øvre Hillstveit tirsdag 12. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Øvre Hillestveit blir vatnet stengt, tirsdag 12. mai mellom kl. 10:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts